Rzeźbienie szkła

Rzeźbienie to wykonywanie w szkle żłobin, które tworzą określoną kompozycję plastyczną.
W szkle można wyrzeźbić wzory lub można zmienić jego kształt pierwotny (tak jak przez rzeźbienie kawałka drewna).
BACK