Piszczel szklarska

Jest to narzędzie używane przez szklarza (hutnika) do wydmuchiwania szkła.
Ma kształt długiej dość cienkiej rurki. Na jednym końcu znajduje się nabel, na który nabiera się z pieca roztopioną masę szkła. Na drugim końcu jest ustnik, przez który wydmuchuje się nabraną masę.
BACK